Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności.

Oświadczenie o prywatności dla Klientów

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów, którzy składają zamówienie na jednej z platform Rentivo.pl. Administratorem przetwarzania tych danych osobowych jest Rentivopl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 839973, NIP: 1251705129, REGON 38601091800000 (dalej „Rentivo.pl”). Rentivo.pl ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Z tego względu Rentivo.pl przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego

Rentivo.pl przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług.
Wykorzystujemy następujące dane osobowe w następujących celach.

1. Proces zamawiania
Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy składają Państwo zamówienie. Te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa zamówienia, potwierdzenia go oraz dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane
osobowe w ramach procesu składania zamówień:
Imię i nazwisko
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Zamówienie
Dane dotyczące płatności
Komentarze (jeśli dotyczy)


2. Opinie o Wypożyczalniach
Oprócz powyższych operacji związanych z przetwarzaniem danych, wykorzystujemy dane osobowe, których udzielają Państwo podczas zgłaszania opinii o Wypożyczalni. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że wyrazili Państwo na to zgodę (publikując opinię o wypożyczalni), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Mogą Państwo wycofać tę zgodę, kontaktując się z nami drogą mailową pod adresem kontakt@rentivo.pl. Przetwarzamy następujące dane osobowe, kiedy publikują Państwo opinię o Wypożyczalni:
Imię i nazwisko (jeśli podano)
Opinia


3. Dział obsługi klienta
Kiedy skontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy dostarczone przez Państwa dane osobowe do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozpatrzenie Państwa skargi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów obsługi klienta:
Imię i nazwisko
Dane adresowe (jeśli dotyczy)
Dane kontaktowe
Dane dotyczące płatności (jeśli dotyczy)
Komentarze (jeśli dotyczy)


4. Badanie satysfakcji konsumentów
Aby upewnić się, że nasze usługi są dopasowane do Państwa preferencji, wszelkie dane osobowe, które udostępniają Państwo naszemu działowi obsługi, mogą być wykorzystywane do operacji, takich jak badanie satysfakcji konsumentów. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Rentivo.pl (satysfakcja konsumentów), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Dotyczy to tych samych danych osobowych, o których mowa w punkcie 2.


5. Wiadomości marketingowe
Przetwarzamy Państwa dane osobowe również po to, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) komunikaty marketingowe i powiadomienia. Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki i aktualizacje na temat nowych Wypożyczalni (drogą mailową lub wiadomości SMS oraz programów
lojalnościowych, niezależnie od formatu, jakiego używany do udostępniania tego rodzaju komunikatów (w tym wiadomości e-mail lub wiadomości SMS). Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, składając zamówienie. W dowolnym momencie, w którym chcą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania tego rodzaju wiadomości i powiadomień, mogą Państwo wycofać subskrypcję przy użyciu odnośnika podanego w danej wiadomości.
Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych:
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe
Kod pocztowy


6. Pliki cookie
Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Rentivo.pl wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe: 
Dane dotyczące lokalizacji
Adres IP lub identyfikatory aplikacji
Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia
Język strony internetowej
Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszym Oświadczeniu na temat plików cookie.


7. Zapobieganie oszustwom
Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Rentivo.pl (zapobieganie
oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

8. Analiza
Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe, aby móc spełnić nasze zobowiązania zgłoszeniowe wobec reklamodawców, a także aby ulepszać naszą stronę internetową oraz nasz zakres produktów i usług. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Rentivo.pl (analiza i zgłaszanie), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Zawsze będziemy dbać o to, aby raporty nie zawierały żadnych danych, które mogą pozwolić na Państwa identyfikację.


9. Wiek
Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych gości strony, którzy nie ukończyli 18. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez pozwolenia, proszę skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem kontakt@rentivo.pl. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.


10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
W ramach realizacji umowy z Państwem i w celu ulepszania naszej platformy, Rentivo.pl wykorzystuje automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie. Wykorzystujemy Państwa kod pocztowy i/lub dane dotyczące lokalizacji, na przykład, w celu wybrania Wypożyczalni w Państwa
miejscu. Firma Rentivo.pl wykorzystuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom kryminalnym. 
Kiedy tego rodzaju zautomatyzowane podejmowanie decyzji i/lub profilowanie prowadzi do wydania negatywnej decyzji na temat Państwa, a Państwo nie zgadzają się z tym, mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem kontakt@rentivo.pl. W takim przypadku zadbamy o dokonanie ponownej oceny danej sytuacji. Oprócz tego chcielibyśmy również dowiedzieć się od Państwa, jeśli mają Państwo jakieś sugestie na temat tego, w jaki sposób możemy usprawnić te procesy.


11. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe
Rentivo.pl nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane osobowe. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa. Rentivo.pl wykasuje większość
Państwa danych osobowych po upływie 2 lat od momentu złożenia przez Państwa zamówienia. Ten dwuletni termin stosujemy do celów administracyjnych oraz aby mieć możliwość radzenia sobie z potencjalnymi pytaniami i skargami na temat Państwa zamówienia, zarówno od Państwa, jak i od
Wypożyczalni. Przechowujemy dane osobowe, które wykorzystujemy do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 20 lat od momentu złożenia zamówienia. Nie mamy możliwości usunięcia Państwa danych osobowych z kopii zapasowych. Jednak podczas wykonywania przywrócenia na podstawie kopii zapasowej, niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane osobowe.


12. Udostępnianie danych Wypożyczalniom
Rentivo.pl udostępnia Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz zamówienia) Wypożyczalni, którą Państwo wybrali, aby mogła ona dostarczyć Państwa zamówienie. Jeśli są Państwo bezpośrednim klientem Wypożyczalni, Wypożyczalnia będzie miała własną odpowiedzialność i zobowiązania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie do tego, w jaki sposób Wypożyczalnia przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Wypożyczalnią.


13. Udostępnianie danych innym osobom (niebędącym Wypożyczalnią)
Rentivo.pl nie będzie wysyłać Państwa danych osobowych osobom trzecim, a dane te będziemy ujawniać osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, w celach analitycznych i marketingowych lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań
prawnych. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie następującym osobom:
Dostawcy oprogramowania
Partnerzy w dziedzinie wdrażania
Firmy zajmujące się badaniem satysfakcji konsumentów
Platformy reklamowe (np. Google lub Facebook)
Jeśli wybrałeś nasz Spersonalizowany pakiet plików cookie, możemy udostępniać Twoje dane osobowe w formie pseudonimizowanym platformom stron trzecich, takim jak Google lub Facebook, w celu utworzenia „niestandardowych grupy odbiorców”. Takie platformy wyświetlają spersonalizowane reklamy oparte na tych niestandardowych grupach odbiorców. Zawsze możesz zrezygnować z tych reklam, zmieniając nasz Niezbędny pakiet plików cookie.
W każdym przypadku, w którym zlecamy firmie będącej osobą trzecią przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę dotyczącą przetwarzania danych w celu zagwarantowania tego samego poziomu ochrony danych i poufności Państwa danych osobowych. Rentivo.pl będzie wtedy wciąż posiadała całkowitą odpowiedzialność z tytułu tego rodzaju operacji związanych z przetwarzaniem danych.


14. Udostępnianie danych pracodawcy
Gdy korzystasz z Rentivo.pl Pay allowance przy zamówieniu, Rentivo.pl udostępnia Twoje dane osobowe (adres e-mail oraz szczegóły dotyczące zamówienia i dodatku) Twojemu pracodawcy w celu realizacji naszej umowy z Twoim pracodawcą. Rentivo.pl i twój pracodawca ponoszą oddzielną
odpowiedzialność za przetwarzanie twoich danych osobowych. Jeśli masz pytania dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe, skontaktuj się zarówno z Rentivo.pl, jak i ze swoim pracodawcą.


15. Strony internetowe osób trzecich
Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Podczas uzyskiwania dostępu do tego rodzaju stron internetowych osób trzecich należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych ma własne oświadczenie o prywatności. Mimo że Rentivo.pl dokłada
ogromnej troski w zakresie wyboru stron, do których podawane są odnośniki, nie możemy założyć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te będą postępować z Państwa danymi osobowymi.


16. Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych
Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub
że przetwarzamy dane osobowe, które nie są istotne dla procesu selekcji, prosimy o kontakt. Mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem kontakt@rentivo.pl. Rentivo.pl odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż
cztery tygodnie od momentu otrzymania Państwa zapytania.


17. Wskazówki, pytania i skargi
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania lub skargi na temat przetwarzania swoich danych osobowych, z chęcią z Państwem porozmawiamy. Czekamy również na informację od Państwa, jeśli mają Państwo wskazówki lub sugestie na temat ulepszeń w zakresie naszej polityki prywatności.


18. Bezpieczeństwo
Rentivo.pl bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami.
Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: kontakt@rentivo.pl.